Voorlichting in strafzaken

Forensisch Maatwerk levert voorlichtingsrapportages in strafzaken. Deze rapportages worden door een deskundig en onafhankelijk rapporteur opgesteld.

Wij maken geen onderscheid, iedereen kan bij ons een voorlichtingsrapportage aanvragen. Het maakt dus niet uit of dat nu cliënt zelf is, de advocatuur, de reclassering, het OM/ZM, het gevangeniswezen et cetera.

Het doel van de voorlichtingsrapportage is om voorlichting te geven in strafzaken over de persoonlijke omstandigheden van de verdachte of veroordeelde. Op basis van deze omstandigheden wordt naar een advies toegewerkt. Belangrijk om te weten is dat daarbij gekeken wordt naar de kans op herhaling in delictgedrag en hoe deze kans verkleind kan worden.

Neem contact op voor meer informatie of kijk bij ‘Werkwijze & Voorwaarden‘.

Onafhankelijkheid · Neutraliteit · Vertrouwelijkheid

Training in het forensisch circuit

Het werken met- of binnen strafrechtelijk kader vraagt specifieke competenties en kennis. Forensisch maatwerk wordt vaak gevraagd om een training of voorlichting te geven, onder andere:

  • Als een zorginstelling forensische cliënten mag gaan bedienen
  • Als een instantie algemene informatie wenst over het werken met justitiabelen
  • Als er behoefte is naar meer informatie of training op het gebied van herstelrecht

Het aanbod en plan van aanpak is van verschillende factoren afhankelijk en blijft derhalve maatwerk, neemt u contact op om de mogelijkheden te bespreken.